องค์ตั้งเล็กพญานาคคาบสร้อยสังวาลย์ เสริมดวงโชคลาภสริมยศบารมี ประทานโชคลาภ เมตตา ป้องกันภัยทางน้ำ
กริชพญานาค จิ๋ว กันภัยคุ้มครองภัยให้ลาภเนื้อทองเหลืองสูง 3.5ซม.กว้าง0.5 ซม.
ล๊อกเกตแม่อุมาเทวีปางมหากาลีประทานความกล้าหาญทำลายคุณไสย์มีอำนาจกรอบสแตนเลสหลังโอมสูง3ซมกว้าง2ซม
ล๊อกเกตพระพฆเนศวร์ปางประทานพรถือดอกบัว4กรวรกายสีขาวหลังโอมกรอบแสนตเลสสูง 3ซม.กว้าง 2ซม.(เด็กใส่ได้)
ล๊อกเกตพระแม่อุมาเทวีปางทุรคา8กรทรงเสือทรงอาวุธฉากสีฟ้าทรงชุดแดงกรอบสแตนเลสหลังโอมสูง3.5ซมกว้าง2.5ซม
ล๊อกเกตนารายณ์(วิษณุ)คู่พระแม่ลักษมีประทับนั่งบัลลังก์หลังโอมกรอบสแตนเลสสูง3ซม.กว้าง2ซม.
ล๊อกเกตพระแม่อุมาเทวีปางทุรคา 8กร ทรงเสือ ทรงอาวุธฉากสีดำทรงชุดแดงกรอบสแตนเลสหลังโอมสูง3ซม.กว้าง2ซม.
ล๊อกเกตพระพฆเนศวร์ปางประทานพรถือดอกบัว4กรวรกายสีขาวหลังโอมกรอบแสนตเลสสูง 3ซม.กว้าง 2ซม.(เด็กใส่ได้)
ล๊อกเกตแม่อุมาเทวีปางมหากาลีประทานความกล้าหาญทำลายคุณไสย์มีอำนาจกรอบสแตนเลสหลังโอมสูง3.5ซมกว้าง2.5ซม
ล๊อกเกตพระแม่อุมาเทวีปางทุรคา8กรประทับเสือทรงอาวุธ ฉากสีเขียวหลังโอม กรอบสแตนเลสสูง3.5ซม.กว้าง2.5ซม.
ล๊อกเกตแม่อุมาเทวีปางมหากาลีประทานความกล้าหาญทำลายคุณไสย์มีอำนาจกรอบสแตนเลสหลังโอมสูง3.5ซมกว้าง2.5ซม
จี้แผ่น วัชระปลายสี่ทิศอาวุธเทพขจัดความชั่วร้ายป้องกันภัยชนะศัตรูเนื้อทองเหลืองจัตุรัส2.5x2.5ซม.
แหวนบ่วงนาคบาศก์งูกินงูเมตตามหานิยมให้โชคลาภกินไม่หมดเนื้อทองเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลาง1.7 ซม.สูง5ซม.
จี้วัชระปลายสี่ทิศอาวุธเทพขจัดความชั่วร้าย ป้องกันภัยชนะศัตรูเนื้อทองเหลืองสูงรมดำสีนวะโลหะขนาด3x3ซม
พระนเรศวรมหาราชนั่งบัลลังก์หลั่งทักษิโณทกประกาศอิสระภาพเนื้อทองเหลืองรมดำ(สีนวะโลหะ)สูง2.5ซม.ฐาน1ซม.
เหรียญพระประจำ วันเกิดวันพฤหัสบดี ปางสมาธิ คู่พระแก้วมรกตด้านหลัง:เนื้อทองเหลืองสูง3ซม.กว้าง2.5ซม.
รูปหล่อพระหลวงพ่อโสธร แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเนื้อทองเหลืองสูง 3ซม.ฐาน2ซม.
พระหลวงพ่อโสธรจิ๋ว แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเนื้อทองเหลืองรมดำ(สีนวะโลหะ)สูง2.5ซม.ฐาน1.5ซม.
พระสิวลีเล็กประทานโชคลาภเงินทอง(เหมาะกรอบห้อยคอ)เนื้อทองเหลืองรมดำ(สีนวะโลหะ)สูง3.5ซม.ฐาน1ซม.
สาลิกามหาลาภเรียกโชคลาภค้าขายดีเนื้อทองเหลือง สูง2ซม.ฐาน2ซม.ตั้งพานเล็กบูชาตู้ขายสินค้าได้
ระแม่อุมาเทวีปางทุรคา 8กร ทรงเสือ ทรงอาวุธออกรบประทานพรชนะศัตรูเนื้อทองเหลืองเงาสูง3ซม.ฐาน1.5ซม
พระแม่อุมาเทวีปางทุรคา 8กร ทรงเสือ ทรงอาวุธออกรบประทานพรชนะศัตรูเนื้อทองเหลืองเงาสูง6.5ซม.ฐาน4ซม
พระศิวะประทานพรทำการสำเร็จทุกสิ่งองค์ตั้งหิ้งขนาดเล็ก ประทับบัลลังห์หน้าเสือสูง7ซม.ฐาน 4ซม.
แหวนเศียรหนุมานเนื้ออัลปาก้าตาฝังพลอยแดง หน้าแหวนสูง2ซม.เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม.
พระศิวะประทับบัลลังก์เสือสี่กรทรางอาวุธเนื้อทองเหลืองรมดำ(สีนวะโลหะ)สูง2.5ซม.ฐาน1.3ซม.
พระนารายณ์ยืน ประทับบนพระยาอนันตนาคราช 5เศียรกลางสมุทร เนื้อทองเหลืองสูง 4ซม.ฐาน 1 ซม.
พระนารายณ์ 4 กรทรงอาวุธ นั่งบัลลังก์พญานาค7เศียร เนื้อทองเหลืองรมดำสูง 3ซม.ฐาน 1 ซม.เหมาะทำจี้ห้อยคอ
อิ่นช้างคู่ ช้างผสมโขลง เนื้อทองเหลือง มีห่วงห้อย พิมพ์มาตราฐาน สูง 2 ซม.ฐาน 2 ซม.
ระฆังมงคล เสริมชื่อเสียงให้โด่งดัง มีคนยกย่องนับถือ :เนื้อทองเหลืองอุดทองแดงสูง 2 ซม.ฐาน 1 ซม.(จิ๋ว)
จี้แผ่นพญาช้างฉัททันต์โพธิสัตว์(พระพุทธเจ้าเสวยชาติ)เนื้อทองเหลืองสูง2.5 ซม. กว้าง 2.5ซม.
พระพิฆเนศวร์ทรงไก่ เสริมพลังในการทำงานขจัดอุปสรรค เนื้อทองเหลือง สูง 3.5 ซม. ฐาน 1.5 ซม.
จิ้งจกปี้3ตัวเกี้ยว มหาตรีโชค มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าชายดีขนาดจัมโบ้สูง5ซม.กว้าง3ซม.เจาะห่วงร้อย
แผ่่นจี้พระพิฆเนศวร์ปางเสวยสุขประทานพรมีกินมีใช้เงินทองไม่่ขาดมือเน้ื้อทองเหลืองสูง2ซม.กว้าง2.5ซม.
พระแม่กาลีปราบอสูรมีอำนาจฤทธิ์ในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายพิมพ์โบราณเนื้อทองเหลืองเก่าสูง3ซม.ฐาน2ซม.
จี้ทองเหลืองพระแม่กาลีปราบอสูรเนื้อทองเหลืองสูง3.5ซม.กว้าง2.5ซม.หนา3ซม. ด้านหลังมีห่วงร้อย
พระพิฆเนศววร์ปาง คีตา-คเนศให้พรในการแสดง นักดนตรี ศิลปิน งานบันเทิง:เนื้อทองเหลืองสูง2.5 ฐาน 1.3ซม.
แผ่นทองเหลืองพระแม่กาลีปราบอสูรเนื้อทองเหลืองสูง3.5ซม.กว้าง2.5ซม.หนา3ซม.(นำไปเข้ากรอบห้อยคอได้)
ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวรเทพแห่งขุมทรัพย์ร่ำรวยกันภูติผีเนื้อทองเหลืองรมดำ(นวะ)ขนาดฐาน1.5สูง3.8ซม
พระเวสสุวรรณปางเทวดาพระพักตร์เทพ(หน้าหล่อ)คุ้มภัยใ้ห้โชคลาภเนื้อทองเหลืองสูง4.5ซม.ฐาน1.5ซม.
พระเวสสุวรรณปางเทวดาพระพักตร์เทพ(หน้าหล่อ)คุ้มภัยใ้ห้โชคลาภเนื้อทองเหลืองรมดำ(นวะ)สูง4.5ซม.ฐาน1.5ซม.
จ้าพ่อเฮ้งเจียเนื้อนวโลหะรมดำ เปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นดี ชนะอุปสรรคขนาด 1x3 ซม.เหมาะทำล๊อกเกตห้อยคอ
เจ้าพ่อเฮ้งเจียเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นดีชนะอุปสรรคเนื้อโลหะชุบทองกรอบพลาสติกกันน้ำสูง3.5ซม.ฐาน1.5ซม
ท้าวเวสสุวรรณสี่กรทรงอาวุธ เทพแห่งขุมทรัพย์ความร่ำรวยกันสิ่งชั่วร้ายเนื้อทองเหลืองสูง3ซม.ฐาน1ซม.
ลูกอมหนุมานอุ้มดวงชะตาหนุนดวงให้ทำงานสำเร็จ เจ้านายเมตตาเนื้อทองเหลืองขนาด1.5ซม.
ฤๅษีหน้าสิงห์ เสริมตบะบารมี คนเกรงขามบารมี บันดาลให้สมหวัง:เนื้อทองเหลืองขัด สูง3ซม.ฐาน2ซม.
พระพิฆเนศวรปางนริตยะยืนซุ้มมาลาคู่กับตำราพระเวทย์ให้พรแก่นักปราชญ์และศิลปิน:เนื้อทองเหลือง2.5x3.5ซม.
พระแม่อุมาเทวีปางทุรคา 8กร ทรงเสือ ทรงอาวุธออกรบประทานพรชนะศัตรูเนื้อทองเหลืองรมดำสูง4.5ซม.ฐาน3ซม.
พระปัญจมุขเณศ:พระพิฆเนศวรปางอวตารเปิดโลก มี5เศียร:เนื้อทองเหลือง สูง5.5ซม.ฐาน4ซม.(องค์ตั้งหิ้งบูชา)
พระพิฆเนศวร์ประทานพร ประทับหลังสัญลักษณ์โอมอันยิ่งใหญ่:เนื้อทองเหลือง สูง7.5 ซม. ฐาน 4 ซม.(ตั้งหิ้ง)
พระพิฆเนศวร์ปางประทานพรประทับสังข์ อวยพรให้สำเร็จทุกประการเนื้อทองเหลืองสูง7ซม.ฐาน5ซม.(ตั้งหิ้งเล็ก)

             
Sitemap หมวดหมู่